ENDÜSTRİYEL ALANDA EĞİTİMLER

 • Kimyasal Yönetim Eğitimi
 • Yangın Risk Değerlendirmesi ve Güvenliği Eğitimi
 • Enerji İzolasyonu ve EKED Eğitimi
 • Kapalı Alan Eğitimi
 • Radyasyon Güvenliği Farkındalık Eğitimi
 • Asbest Söküm Farkındalık Eğitimi
 • Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Gaz Tüpleri ile Güvenli Çalışma
 • Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve Üretim Verimliliği
 • Acil Durum Planlama Eğitimi

KİMYASAL YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kimyasal Yönetimi Eğitimi; kimyasal maddelerle ilgili farkındalığın arttırılması, muhtemel kazaların meydana gelmesini önlemeye çalışmanın yanı sıra insan sağlığı, ekosistem ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, ekosistemlerin ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Kimyasallarla İlgili Tanımlar
 • Kimyasal Yönetiminde İşveren ve Çalışan Sorumlulukları
 • Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (CLP/SEA) Yönetmeliği
 • Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS/SDS) Hazırlanması
 • ADR’ ye Uygun Ambalaj Kullanılması ve Etiket Hazırlanması
 • Envanter Kayıtlarının Oluşturulması
 • Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
 • Tehlikeli Kimyasallar ve MSDS Yönetimi

 • Kimyasalların Depolanması
 • Yaşanmış Olaylar ve Kazalar
 • Kuruluşsa Özel Kimyasal Yönetimi Uygulamaları
KİMLER KATILMALI?

İş güvenliği uzmanları, İşyeri hekimleri

Tehlikeli kimyasal kullanan işyeri yöneticileri

Üretim süreçlerinde tehlikeli kimyasalların yer aldığı proseslerde çalışanlar

kimyasal-yonetimi

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Yangın Güvenliği Eğitimi; yangın konusunda gerekli önlemlerin alınması, olası yangın durumlarında yapılması gerekenler, tahliye konusu ve mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etme yöntemlerinin öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Yangın güvenliği eğitimimizle, yangın öncesinde alınacak tedbirlerin belirlenmesini, doğru müdahale ve yangın söndürme teknikleri ile yangın anında ve sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybını en az seviyeye indirmeyi hedefliyoruz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Yanmanın ve yangının tanımı
 • Yanma çeşitleri
 • Yangın üçgeni
 • Söndürme cihazları
 • Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D-E-F türleri)
 • Isı transferleri (Radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon)
 • Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vb.)
 • Yangın esnasında yapılması gerekenler

 • Acil durum ekiplerinin görevi
 • Yangın anında tahliye
 • Yangın ile mücadele yolları
 • Söndürme yöntemleri (Soğutma, boğma, dağıtma)
 • Yangını haber verme ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Uygulama
KİMLER KATILMALI?

Tüm çalışanlar

patlamadan-korunma-dökümani

YANGIN RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

 

Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi; yangın konusunda gerekli önlemlerin alınması, olası yangın durumlarında yapılması gerekenler, tahliye konusu ve mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etme yöntemlerinin öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Her işyerinde yılda bir kez, uygulamalı yangın tatbikatı yapılması zorunludur. Yangın eğitim tatbikatı, yangın güvenliği konusunda akredite uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

KİMLER KATILMALI?
 • Yangın risk değerlendirmesi yapacak olan çalışanlar
 • Yangın risk değerlendirmesinde sorumluluğu paylaşan tüm çalışanlar
EĞİTİMİN SÜRESİ

1 GÜN

Eğitimlerimiz, teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Yangın risk değerlendirmesinin nedenleri
 • Yangın risk değerlendirmesine ilişkin yasal mevzuat
 • Sorumlulukların belirlenmesi
 • Yangın güvenliği için risk değerlendirme yaklaşımı
 • Yangın risk değerlendirmesi için gereken yetkinlikler
 • Yangın üçgeni ve yangın önleme prensipleri
 • Yangınların ana nedenleri ve yangın tehlikelerinin tanımlanması
 • Risk altındaki kişilerin belirlenmesi
 • Mevcut uygulamaların yeterliliğinin değerlendirilmesi
 • Kaydedilen verilere dayanan öneriler
 • Gözden geçirme ve yenileme

ENERJİ İZOLASYONU-EKED EĞİTİMİ

Enerji İzolasyonu – EKED Eğitimi; güvenli etiketleme ve kilitleme sistemlerini, yöntemlerini ve amaçlarını aktarmak, izolasyon gerektiren ve tehlike oluşturabilecek ekipmanları ve benzeri kaynakları tanımlamak, etiketleme ve kilitleme uygulamalarında kritik görev ve sorumlulukları, işlem basamaklarını belirlemek, talimat ve prosedürler oluşturmak, metotları belirlemek, kontrol ve takip etmek, riskleri önleyen kontrollü sistemleri aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Etiketleme – Kilitleme Uygulamalarının Amacı
 • Farklı Enerji Kaynakları
 • Elektrik / Mekanik Kilitleme
 • Tesislerde Ekipman Üzerinde İzolasyon Gerektiren Tehlikeli Enerji Kaynakları
 • Enerji İzolasyon Ekipmanları ve Yöntemleri
 • Etiketleme – Kilitleme Uygulamaları İçin Kritik Görev ve Sorumluluklar
 • VCS – Kaçak Akım Koruma
 • Enerji Kesme / Verme Adımları
 • EKED İşlem Basamakları
 • Çoklu Kilitleme

elektro

KİMLER KATILMALI?

Enerji izolasyonu, etiketleme ve kilitleme işlerinden sorumlu çalışanlar

EKED (Etiketle-Kilitle-Emniyete Al-Dene) sistemleri; ekipman üzerinde çalışma yapılmadan önce, tehlikeli enerjiyi kontrol altına alarak, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ortamı oluşturmaktadır.

Bu eğitimimizle; enerji türleri, izolasyon gerektiren ve tehlike oluşturabilecek ekipmanlar ve benzeri kaynaklar, enerjiyi izole etme ve devre dışı bırakma metotlar hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün

Eğitimlerimiz, teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır.

KAPALI ALANLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi; denetçilerin, iş güvenliği uzmanlarının, süpervizörlerin ve acil durum ekiplerinin kapalı alanlarda çalışma esnasında dikkat etmeleri gereken iş güvenliği yöntemlerini aktarmak amacıyla amaçlanmıştır.

Kapalı alanlarda çalışma, çalışanın bedeniyle içeriye girmesine olanak tanıyan, giriş ve çıkışları kısıtlı alanlardır. Ülkemizde iş kazaları ve ölümle sonuçlanan vakalar incelendiğinde, kapalı alan çalışmalarından kaynaklanan risklerin oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

Bu eğitimimizle; çalışmanın başında mevcut olan ve iş süresince meydana gelebilecek tüm potansiyel tehlikelerin tanımlamayı ve değerlendirmeyi, kapalı alanlarda tanımlanmış tüm tehlikelerin kontrolü ve elimine edilmesi için planlama yapmayı, sistemin eksik taraflarını belirleyip gerekli değişiklikleri aktarmayı, her kapalı alan için ayrı ayrı izin sistemi kurmayı, kayıt ve dokümantasyon kontrolünü öğretmeyi hedefliyoruz.

kapalialan

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Giriş ve çıkışları sınırlı olan, giriş izni gerektiren kapalı alanlar
 • Çalışma yapılacak kapalı alanların özellikleri
 • Kapalı alanlarda meydana gelebilecek tehlikeler ve gerekli tedbirler
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için güvenli çalışma sistemleri
 • Acil durum planı ve kurtarma prosedürleri hazırlama prensipleri
 • Kurtarma ve hayata döndürme ekipmanları
KİMLER KATILMALI?

Kapalı alanlarda çalışma yapanlar, denetçiler, iş güvenliği uzmanları, süpervizörler, acil durum ekipleri

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün

Eğitimlerimiz, teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır.

RADYASYON KORUNMA FARKINDALIK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Radyasyonun en önemli etkisi, canlılar üzerinde zararlı biyolojik etkilerin meydana gelmesidir. Radyasyon korunmasının ana ilkesi, personelin maruz kalabileceği radyasyon düzeyini olabildiğince düşük seviyelere çekmektir. Bu nedenle uyulması gerekli kurallar veya alınması gerekli tedbirler Uluslar Arası Radyolojik Korunma Komisyonu ( ICRP) tarafından belirlenmekte ve üye ülkelere tavsiye edilmektedir. Radyasyondan korunmaya ilişkin ve radyasyonu tanımaya yönelik olarak düzenlenen eğitimimizde yasal düzenlemeler ve yaptırımlardan da bahsedilecektir.

KİMLER KATILMALI;

Radyasyonlu alanlarda çalışma yapanlar, denetçiler, iş güvenliği uzmanları, süpervizörler, acil durum ekipleri

EĞİTİM SÜRESİ:

4 Saat

radyasyondan-korunma

ASBEST SÖKÜM FARKINDALIK EĞİTİMİ

Asbest Söküm Eğitimi; Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre; asbest veya asbest içeren malzemelerle yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceği her yerde ve asbest yıkım, söküm, uzaklaştırma ve bakım işleri yapan tüm çalışanları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Doğada mavi, kahverengi ve beyaz olarak bulunan asbest maddesinin; ısı, basınç ve asitlere dayanıklılığı dolayısıyla geçmişte çokça talep gördüğü ancak bugün kullanılması yasak ve son derece tehlikeli olduğu bilinmektedir. Bu eğitimimizle, iş esnasında maruz kalınması muhtemel asbeste karşı alınacak önlemler ile kronik rahatsızlıkları önüne geçilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensibi olan sürekli iyileştirme süreçlerine destek oluyoruz.

asbest-sokum-egitimi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ;
 • Asbestin tanımı, çeşitleri ve asbestle karşılaşılabilecek işler
 • Asbest söküm sırasında yapılması gerekenler
 • Asbest maruziyetinden korunma
 • Dünyada asbest yönetimi alanındaki en son gelişmeler
 • Mevcut en iyi uygulamalar
 • Gelişmiş ülkelerdeki en son mevzuat değişiklikleri
 • Avrupa Birliği’nin ve ILO’nun (Dünya Çalışma Örgütü) ilgili yönergeler

BASINÇLI KAPLAR VE BASINÇLI TÜPLER İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Basınçlı Tüplerle Güvenli Çalışma Eğitimi” çeşitli endüstri ve iş kollarında önemli miktarda gaz, sıkıştırılmış – sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş şekilde kullanılmaktadır. Bu gazların kullanımı basınçlı kaplar sayesinde olmaktadır. Basınçlı kapların kullanım şekilleri, kullanımı – depolanması – taşınması – kontrolleri gibi, standartlar vb konular hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ;
 • Basınçlı Tüplerle Güvenli Çalışma Eğitiminin Amacı,
 • Basınçlı Gaz Tüpü Nedir?
 • Basınçlı Gaz ve Gaz Çeşitleri,
 • Basınçlı Gaz Nedir?
 • Faz Durumuna Göre Gaz Çeşitleri,
 • Sıvılaştırılmış Gazlar,
 • Sıvılaştırılmamış Gazlar,
 • Çözünmüş Gazlar,
 • Kimyasal Özelliklerine Göre Gaz Çeşitleri,
 • Aşındırıcı Gazlar,
 • Yanıcı Gazlar,
 • Yakıcı Gazlar,
 • Zehirli Gazlar,

 • Kendiliğinden Tutuşan Gazlar,
 • Kriyojenik Gazlar,
 • İnert Gazlar,
 • Bazı Gazlar ve Özellikleri,
 • Basınçlı Gaz Tüplerinin Güvenli Kullanımı,
 • Tüplerle Çalışmalarda Görülen İş Kazalarının Ana Nedenleri,
 • İşyerine Gelen Tüplerin Teslim Alınması,
 • Basınçlı Gaz Tüplerinin Taşınması,
 • Basınçlı Gaz Tüplerinin Depolanması,
 • Şalomalar,
 • Kontrol Vanaları ve Alev Tutucular,

 • Hortumlar,
 • Boru Tesisatı,
 • Olağan Dışı Durumlarda Alınması Gereken Tedbirler,
 • Sızıntı Durumu,
 • Tüpün Hasar Görmesi,
 • Yangın Durumu,
 • Alevin Geri Tepmesi Durumu,
 • Gazların Kimyasal Özelliklerine Göre Alınması Gereken Özel Tedbirler,
 • Aşındırıcı Gazlar,
 • Parlayıcı ve Yanıcı Gazlar,
 • Oksitleyici ve Yakıcı Gazlar,
 • Zehirli Gazlar,

KİMLER KATILMALI;

Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler, Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar, İSG Profesyonelleri, Ofiste, Sanayide Çalışanlar, Stajyerler, İSG Koordinatörleri

MAKİNELERDE RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde imalat yapan işletmelerde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapacak personelin, iş güvenliği uzmanlığı sürecinde almış olduğu eğitimlerin tamamlayıcısı olan makinelerde risk analizi yapabilme becerisini katmaktır.

Makine imalatı sektöründe tasarım veya üretim kademelerinde yer alan personelin, ürün geliştirme veya gerçekleştirme adımlarında ihtiyacı olacağı risk analizi ve risk azaltılması tasarım prensiplerini içermektedir.

makine-emniyeti

EĞİTİMİN İÇERİĞİ;
 • Kurs İçeriği:
  • Risk analizinin anahtar ilkeleri
  • Risk azaltılması yöntemleri
  • Uyarı işaretleri ve kullanım kılavuzu uyarıları, bunların hangi riskleri azaltmak için yeterli hangileri için yetersiz olduğu
  • EN 12100:2010 terimler, tanımlar ve kurallarını uygulamak
  • Ergonomik dizayn prensipleri
  • İnsan vücudunun kısımlarını ezilme tehlikesinden kaçınmak için en az aralıklar.
  • İnsan vücudun tamamının makinelere ulaşması amacıyla açıklıkların gereken boyutlarının tayini için prensipler

 • Makinelerden yayılan tehlikeli maddelerin sağlığa zararlı olma rizikolarının azaltılması
 • Sabit ve hareketli koruyucuların tasarımı ve yapımı için genel özellikler
 • İnsanın fiziksel performansı – Makinalar kullanılırken tavsiye edilen kuvvet sınırları
 • Beklenmeyen çalışmanın önlenmesi
 • Vücut kısımlarının yaklaşım hızına göre koruyucu teçhizatın yerleştirilmesi
 • Kol ve bacakların erişebileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri
 • Çift el kumanda ve Acil durdurma dizayn prensipleri, yerleştirilmesi

KİMLER KATILMALI:

İmalat sektöründe iş güvenliği uzmanı olarak çalışanlar, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde iş güvenliği olarak çalışanlar, Makine imalatı sektöründe tasarım ya da ürün geliştirme de mühendis olarak çalışanlar, CE işareti ya da ürün uygunluğu sektöründe çalışmak isteyenler, Kendini tasarım alanında geliştirmek isteyen makine mühendisleri

KURS SÜRESİ, YERİ VE ZAMANI

Kurs süresi 16 saat olup 8’er saatten 2 günde gerçekleşmektedir. Katılım ve kişi sayısına bağlı olarak teknik salonlarımızda ve/veya talep eden firmanın eğitim salonu

ACİL DURUM PLANLAMA EĞİTİMİ

Acil Durum Planlama Eğitimi;  kuruluş içerisinde ve çevresinde meydana gelebilecek acil durum veya afetlerde gereken müdahalenin yapılması, durumun daha kötüye gitmesinin engellenmesi, meydana gelen afet durumlarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi, personelin sorumluluklarının öğretilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Bu eğitimimiz; teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik kısmını teknik eğitim alanlarında sunarak, uygulamalı kısmını çalışma alanlarında tatbikat şeklinde yapıyoruz.

Eğitim; bir grup için (1 – 20 kişi) teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik kısmı eğitim salonunda, uygulamalı kısmı ise çalışma alanında tatbikat şeklinde yapılmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Arama Teknikleri
 • Kurtarma Teknikleri
 • İlkyardım Uygulamaları
 • Koordinasyon Eğitimi
 • Haberleşme Eğitimi
 • Deprem Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Olay Anını Değerlendirme
 • Bilgi Toplama
 • Ekibin Oluşturulması
 • Ekip İçi Görevlerin Verilmesi
 • Kazazedeye Yaklaşma
 • Sesli Arama ve Dinleme

 • Taşıma teknikleri
 • Sedyeye Alma ve Sevk
 • Uygulama eğitimi içeriği
 • Acil Durumlarda Ekibin Koordine Olması
 • Kriz Masası Kurulması
 • Ekibin Yönlendirilmesi ve Sevki
 • Güvenli Alan Oluşturma
 • Sedye ve El İle Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Olay Yerinde Yaralıya Müdahale
 • Yangın Söndürme Cihazları ve Yangın Dolapları Kullanımı
 • Senaryo

 • Teorik eğitimlerin tamamlanmasına müteakip, haberli veya habersiz acil durum tatbikatı yapılacaktır:
 • Güvenli bölgede yangın çıkarılması
 • En az 3 yaralı personel belirlenmesi
 • En az 2 personelin ortadan kaybolması
 • Firmaya İzinsiz kişilerin girmeye çalışması

05

KİMLER KATILMALI?

Acil durum hazırlık süreçlerinde görevlendirilecek tüm çalışanlar

EĞİTİMİN SÜRESİ

2 gün

Eğitimlerimiz, teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır.