SAĞLIK ALANINDA EĞİTİMLER

 • İş Sağlığı Eğitimleri
 • Gıda Güvenliği Eğitimi
 • Meslek Hastalıkları Farkındalık Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; sağlık ve sosyal bakım sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgi ve farkındalık kazanması amacıyla tasarlanmıştır.

İşverenlerin, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli ortam sunmak için; çalışanların ise hem kendilerinin hem de başkalarının sağlığı ve güvenliği için ahlaki ve yasal yükümlülükleri vardır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • İşverenlerin ve çalışanların sorumlulukları
 • İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumsuzluğun sonuçları
 • Eğitim ve yeterlilik şartları
 • iş sağlığı açısından bilgi aktarımı için doğru iletişim yöntemleri
 • Sağlık ve sosyal bakımdaki başlıca tehlikeler
 • Bulaşıcı hastalıklara maruz kalma ile ilgili riskler
 • Risk değerlendirmesi süreci
 • Risk kontrol hiyerarşisi

 • Genel mikrobiyolojik tehlikeler için kontrol önlemleri
 • Koruyucu ekipmanların kullanım şekilleri ve önemi
 • Hijyen kuralları
 • Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve dekontaminasyon
 • Temizlik malzemelerinin güvenli kullanımı ve saklanması
 • Atık, parçalama ve dökülme ile ilgili doğru prosedürler
 • Sağlanması gereken refah düzenlemeleri
 • Acil durumlar ve ilk yardım için düzenlemeler

is-egitimi

KİMLER KATILMALI?

Sağlık sektöründe çalışan herkes

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün

Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır.

GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Gıda Güvenliği Eğitimi; gıda güvenliğinde dikkat edilmesi gereken konuların, hijyen yönetimi konusunda bireysel sorumlulukların, hijyenik çalışma ortamları sağlamak için sıcaklık, kontaminasyon ve pestisit gibi riskleri kontrol etme prensiplerinin aktarılması amacıyla tasarlanmıştır.

Bu eğitimimizle; sertifika ve belgelerin ölçütleri, bunlar için yapılması gereken çalışmalar, sorunların ve eksikliklerin giderilmesi ile temel bilgileri aktarmayı hedefliyoruz. Gıda sektöründe hijyen ve güvenlik için bireysel sorumlulukların nasıl alınacağını, hijyenik bir çalışma ortamı için doğru prosedürleri, gıda güvenliği standartlarının prestij açısından önemini, çalışanları ve müşterileri olumsuz gıda koşullarından, yaralanmalardan ve hastalıklardan korunma yöntemlerini aktarıyoruz

gida-guvenligi

KİMLER KATILMALI?

Gıda ile ilgili süreçlerde görev alan tüm çalışanlar

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün

Eğitimlerimiz, teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır.

GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Gıda Güvenliği Eğitimi; gıda güvenliğinde dikkat edilmesi gereken konuların, hijyen yönetimi konusunda bireysel sorumlulukların, hijyenik çalışma ortamları sağlamak için sıcaklık, kontaminasyon ve pestisit gibi riskleri kontrol etme prensiplerinin aktarılması amacıyla tasarlanmıştır.

Bu eğitimimizle; sertifika ve belgelerin ölçütleri, bunlar için yapılması gereken çalışmalar, sorunların ve eksikliklerin giderilmesi ile temel bilgileri aktarmayı hedefliyoruz. Gıda sektöründe hijyen ve güvenlik için bireysel sorumlulukların nasıl alınacağını, hijyenik bir çalışma ortamı için doğru prosedürleri, gıda güvenliği standartlarının prestij açısından önemini, çalışanları ve müşterileri olumsuz gıda koşullarından, yaralanmalardan ve hastalıklardan korunma yöntemlerini aktarıyoruz

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
 • Mesleki hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri
 • İlkyardım
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
KİMLER KATILMALI?

İSG Yöneticileri, Uzmanları, İşyeri hekimleri, Tüm çalışanlar

EĞİTİMİN SÜRESİ

4 saat

Eğitimlerimiz teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır

bel-ve-boyun-fitigi